अभिनंदन...मनापासून अभिनंदन तुझे प्रयत्न तुजी हुशारी व तुझीच जिद्ध ! सगळंच तू मिळवलंस व यः साधालस !
अभिनंदन...मनापासून अभिनंदन तुझे प्रयत्न तुजी हुशारी व तुझीच जिद्ध ! सगळंच तू मिळवलंस व यः साधालस !
अभिनंदन...मनापासून अभिनंदन तुझे प्रयत्न तुजी हुशारी व तुझीच जिद्ध ! सगळंच तू मिळवलंस व यः साधालस !
अभिनंदन...मनापासून अभिनंदन तुझे प्रयत्न तुजी हुशारी व तुझीच जिद्ध ! सगळंच तू मिळवलंस व यः साधालस !
अभिनंदन...मनापासून अभिनंदन तुझे प्रयत्न तुजी हुशारी व तुझीच जिद्ध ! सगळंच तू मिळवलंस व यः साधालस !
अभिनंदन...मनापासून अभिनंदन तुझे प्रयत्न तुजी हुशारी व तुझीच जिद्ध ! सगळंच तू मिळवलंस व यः साधालस !
अभिनंदन...मनापासून अभिनंदन तुझे प्रयत्न तुजी हुशारी व तुझीच जिद्ध ! सगळंच तू मिळवलंस व यः साधालस !
अभिनंदन...मनापासून अभिनंदन तुझे प्रयत्न तुजी हुशारी व तुझीच जिद्ध ! सगळंच तू मिळवलंस व यः साधालस !
अभिनंदन...मनापासून अभिनंदन तुझे प्रयत्न तुजी हुशारी व तुझीच जिद्ध ! सगळंच तू मिळवलंस व यः साधालस !
अभिनंदन...मनापासून अभिनंदन तुझे प्रयत्न तुजी हुशारी व तुझीच जिद्ध ! सगळंच तू मिळवलंस व यः साधालस !

अभिनंदन...मनापासून अभिनंदन तुझे प्रयत्न तुजी हुशारी व तुझीच जिद्ध ! सगळंच तू मिळवलंस व यः साधालस !

8907089164437
 •  Inside Card: ह्या यशाची तुला आटा उत्तरोत्तर सवयच लागावी व हां हां म्हणता तू तुजी ध्येय गाठावीस आणि खूप खूप कीर्ती मिळ्वावीस ह्याच आमच्या शुभेच्छा ! खरंच खूप छान! पुन्हा एकदा अभिनंदन
 • Success doesn`t depend on good luck. It is when preparation meets opportunity.
 • Congratulate someone on their well-deserved success with this card.
  • Type
  Centerfold
  • Dimension( H x W )
  9" x 6"

60.00


Login

forgot password?